[Doll] DollPlayGround

posted on 26 Feb 2011 05:02 by amber in DOLL
วันอาทิตย์นี้ที่งาน Doll Playground 
 
ไปออกบุ๊ทค่ะ อยู่บุ๊ทที่ 28 Now&Then X Thirteen Sheeps
 
80 % เป็นเสื้อผ้า แทยังค่ะ
 
 
 
รูปเต็มๆชัดๆ ตามไปดูกันที่ PAGE ของร้านค่ะ.
 
 
หรือจะไปอุดหนุนกันที่งานเลยก็ได้ค่ะ
 
 
และยังมีของลดราคาอีกมากมาย 
 
ยังไงก็ไปสนุกกันที่งาน dollPG แล้วกันนะคะ